Proiectul Construire Spital Regional de Urgență Iași
COD SMIS: 133903

BENEFICIAR: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență, prin îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile de pacienți vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terțiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populației din județul Iași și regiunea NE a României.

Valoarea totală
a proiectului

2.379.575.202,02 lei

Valoarea cofinanțării
Uniunii Europene

223.320.500,00 lei

Durata de implementare
a proiectului

106 luni, 01.05.2018 – 28.02.2027

Randări 3D

Amplasament

Strada Moara de Vânt nr. 225, Judeţul Iași;

La o distanță de aproximativ 2.5 km de centrul orașului Iași;

Terenul a fost înregistrat în Inventarul centralizat al bunurilor aparținând domeniului public al statului, sub forma unui teren concesionat Ministerului  Sănătății în scopul construirii noului Spital Regional de Urgență (numărul cadastral 155218);

Suprafață totală terenului 120.000mp;

Locația investiției a fost determinată de Ministerul Sănătății și de autoritățile locale și regionale, în primăvara anului 2017, pe baza criteriilor de suprafață, înclinație, accessibilitate şi maturitatea în termeni de existență a utilităților, studiilor preliminare, planurilor zonale.

Calendar

Iunie 2017 - Martie 2019: Studii de fezabilitate și analize cost beneficiu - 100%
Iunie 2018 - Decembrie 2018: Evaluarea impactului asupra mediului - 100%
Martie 2022 - Martie 2023: Realizarea proiectului tehnic - 70%
Noiembrie 2022 - Martie 2023: Licitația pentru etapa de construire - Faza I - 0%
Aprilie 2023 - Noiembrie 2023: Construire - Faza I - 0%
Aprilie 2023 - Februarie 2024: Licitația pentru etapa de construire - Faza II - 0%
Februarie 2024 - Aprilie 2027: Construire - Faza II - 0%

Newsletter

Înregistrează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.

*Nu trimitem spam!