Iunie 2017 - Martie 2019: Studii de fezabilitate și analize cost beneficiu 100%
Iunie 2018 - Decembrie 2018: Evaluarea impactului asupra mediului 100%
Decembrie 2021 - Decembrie 2022: Realizarea proiectului DDE: 60%
Decembrie 2022 - August 2023: Licitația pentru etapa de construire 0%
August 2023 - August 2027: Construire și operaționalizare 0%