Comunicat de presă de lansare a proiectului

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 11-13 aprilie 2022

Construire Spital Regional de Urgență Iași COD SMIS: 133903

Ministerul Sănătății anunță lansarea proiectului Construire Spital Regional de Urgență Iași, COD SMIS: 133903, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 14: Construcţia infrastructurilor pentru spitalele regionale de urgenţă, Obiectivul 1 “Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitalicești de urgenţă” al Priorităţii investiţionale 14.1 “Investiţii în infrastructurile sociale și de sănătate care contribuie la dezvoltarea naţională, regională și locală, reducând inegalităţile în materie de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și recreative, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile furnizate de autorităţile locale”.

 

Construcţia celor 3 spitale regionale de urgenţă propuse (Iași, Cluj şi Craiova) este inclusă în Strategia Naţională de Sănătate a României și cofinanţată prin Programul Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020.

 

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență, prin îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile de pacienți vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terțiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populației din județul Iași și regiunea NE a României.

Obiectvul specific 1 „Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei asistenţei spitalicești de urgenţă” al Priorităţii de investiţii 14.1 din POR 2014-2020 (martie 2018), Proiectele SRU au fost deja incluse în acţiunile indicative care sunt programate pentru finanţare și care este de așteptat să contribuie la Obiectivul specific menţionat mai sus, care vizează și:

 • Crearea unei reţele de spitale regionale de urgenţă integrate fizic și funcţional către pacienţi;
 • Alinierea serviciilor de infrastructură spitalicească la funcţiile și rolurile jucate de diferitele niveluri ale sistemului spitalicesc din România;
 • Raţionalizarea serviciilor de îngrijire spitalicească, care vizează îmbunătăţirea eficienţei și durabilităţii acestora;
 • Restructurarea spitalelor regionale de urgenţă din România, astfel încât acestea să trateze cele mai complexe cazuri într-o abordare multidisciplinară, eficientă și sigură din punct de vedere clinic;
 • Creșterea eficienţei în acordarea asistenţei de urgenţă, în special la spitalele regionale și judeţene;
 • Construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea spitalelor regionale de urgenţă;
 • Reducerea inegalităţilor în starea de sănătate a populaţiei, în special în zonele rurale și în zonele izolate sau defavorizate din punct de vedere economic, prin diagnosticarea precoce și tratarea cu succes a condiţiilor mai puţin grave, ceea ce duce la scăderea numărul de persoane cu nevoi medicale nesatisfăcute;
 • Sporirea accesului populaţiei la serviciile sociale și asistenţa medicală.

În conformitate cu obiectivele menţionate mai sus, Proiectul va contribui în special la:

 • Reducerea mortalităţii/ numărului de decese evitabile în regiune;
 • Pentru a reduce povara dizabilităţilor din regiune;
 • Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și bunăstarea în regiune;
 • Pentru a spori satisfacţia/ experienţa pacienţilor în ceea ce privește îngrijirea în centrele moderne și actualizate;
 • Îmbunătăţirea standardelor clinice, eficienţei, rentabilităţii, calităţii și siguranţei și durabilitatea serviciilor spitalicești din judeţul Iași;
 • Îmbunătăţirea accesului populaţiei, în special pentru grupurile de pacienţi vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terţiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populaţiei din judeţul Iași și regiunea NE a României.

Valoarea totală a proiectului: 2.379.575.202,02 lei, din care: valoarea totală eligibilă: 684.906.513,63 lei, din care valoarea total nerambursabilă FEDR: 223.320.500,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 458.296.407,65 lei.

Perioada de implementare: 106 luni, 01.05.2018 – 28.02.2027

Descarcă comunicatul de presă.