Construire Spital Regional de Urgență Iași

COD SMIS: 133903

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență, prin îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile de pacienți vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și terțiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populației din județul Iași și regiunea NE a României.

Alinierea la politicile naționale și ale UE

 • Strategia Națională în Domeniul Sănătăţii pentru anii 2014-2020 „Sănătate pentru prosperitate“;
 • Planul Regional de Servicii de Sănătate pentru Regiunea Nord-Est;
 • Proiectul va contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 14: Construirea de infrastructuri pentru spitalele regionale de urgență.

Cadrul legal

 • HG nr. 1028/ 2014 de aprobare a Strategiei Naționale de Sănătate, prevede construirea SRU Iași, Cluj și Craiova cu fonduri din POR 2014-2020;
 • POR 2014-2020 – construirea a 3 spitale SRU Iași, Cluj, Craiova faza I: 141 mil euro + contribuția națională;
 • SRU Iași: POR 47 mil euro + contribuție națională;
 • POS 2021-2027 – faza II total SRU Craiova, Iași, Cluj: 700.933.200 euro;
 • 679.683.200 euro din FEDR;
 • 21.250.000 euro din FSE;
 • Contribuție națională – 785 milioane euro este asigurată prin împrumuturi BEI;
 • Pentru SRU Iași, împrumut semnat MF-BEI, valoare: 250 mil euro;
 • HG nr. 729/2017 privind trecerea terenurilor în administrarea Ministerului Sănătații;
 • Protocoale de colaborare între Ministerul Sănătații și Consiliul Județean Iași, Primăria Iași, UMF Iași pentru responsabilități asumate și coordonare.

Strategia națională de sănătate 2014-2020

OG7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel național, regional și local în vederea reducerii inechității în accesul la serviciile de sănătate.

 • Raționalizarea numărului de spitale/ numărului de paturi de îngrijiri acute;
 • Creșterea capacității pentru îngrijiri de zi și ambulatorii de specialitate;
 • Dezvoltarea a SRU pentru rezolvarea la nivel de regiune a cazurilor complexe și a politraumei;
 • Dezvoltarea serviciilor de îngrijire de lungă durată, pentru vârstnici și pacienți cronici;
 • Îmbunătățirea dotării spitalelor cu echipamente medicale avansate;
 • Utilizarea principiilor de performanță clinică și eficiență managerială și financiară a spitalelor.

Necesitatea investiției

 • Modelul de îngrijire la nivel terțiar este fragmentat și se bazează pe servicii specializate separate, furnizate în spitale sau institute specializate;
 • Lipsă de echipe interdisciplinare care să ofere o abordare integrată a îngrijirii;
 • Fragmentarea infrastructurii;
 • Cererea privind serviciile de îngrijire a sănătății se bazează excesiv pe o spitalizare continuă;
 • Dezvoltarea insuficientă a îngrijirii de zi și a serviciilor ambulatorii;
 • Absența unor noi echipamente și tehnologii;
 • Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon”
  – 5 clădiri/ locuri diferite;
  – La sediul său principal (Bd. Independenţei, nr. 1), operează în 12 clădiri diferite. Accesul dintr-o clădire în alta nu poate fi realizat din interiorul clădirii în toate situațiile;
  – Unele dintre clădiri sunt foarte vechi (monumente istorice);
  – Nu oferă anumite servicii sau specialități care sunt esențiale pentru funcția de spital terțiar și de centru regional (de exemplu: îngrijirea acută pentru neurochirurgie, cardiologie intervențională, ginecologie, nefrologie, urologie, arsuri);
  – Autorizaţie sanitară limitată.

Obiectivele investiției

 • Creşterea calităţii vieţii şi a bunăstării în regiune;
 • Îmbunătățirea satisfacției/ experienței pacienților în ceea ce privește îngrijirea în facilități moderne;
 • Îmbunătățirea standardelor clinice, a rentabilității și a durabilităţii serviciilor spitalicești din județul Iași;
 • Îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile vulnerabile de pacienți, la serviciile spitalicești de nivel înalt secundar și terțiar de calitate superioară.

Bugetul proiectului

Valoarea totală a proiectului: 2.379.575.202,02 lei, din care: valoarea totală eligibilă: 684.906.513,63 lei, din care valoarea total nerambursabilă FEDR: 223.320.500,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 458.296.407,65 lei.
Perioada de implementare: 106 luni, 01.05.2018 – 28.02.2027

Rezultate așteptate

1. Documentații-suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
2. Certificat Performanță Energetică
3. Documentațiile tehnice pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
4. Documentație Proiect Tehnic, Detalii de Execuție și Pregatire Documentație Tehnică în vederea Oragnizării Proceduri de Achiziție Publică pentru Construire, Echipamente Medicale și Dotări
5. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor;
6. Asistență tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;
7. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de proiectare și perioada de construcție
8. Rapoarte trimestriale de Audit
9. Comunicare și Vizibilitate proiectului conform manual POR până la 31 Dec 2023
10. Comunicare și Vizibilitate proiectului conform manual POR după 31 Dec 2024
11. Documentație și Organizare Proceduri de Achiziție în Vederea Operaționalizării
12. Programul de Lucrări, Cost Control, Management Revendicari, Monitorizare Progres
13. Control Calitate Realizat
14. Teren Amenajat
15. Teren Amenejat pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
16. Utilități și Rețea Drumuri Interioare Realizate
17. Construcții și Instalații ale Spitalului Realizate
18. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj instalate
19. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport livrate
20. Construcții și instalații aferente organizării de șantier
21. Organizare de Șantier
22. Obligații aferente Comisioane, cote, taxe, costul creditului achitate
23. Echipament Medical Instalat
24. Mobila și Dotări Instalate
25. IT Hardware Instalat
26. IT Software Instalat