Inițierea licitației deschise pentru atribuirea contracului de servicii de supraveghere a lucrărilor

IMPORTANT!
Anunțul privind inițierea licitației deschise pentru atribuirea contracului de servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții obiectiv de investiții Spital Regional de Urgență Iași a fost publicat în SEAP.
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.07.2023 ora 15:00.
Valoarea totală estimată:44.843.675,97 lei fără TVA.
ROMÂNIA CONSTRUIEȘTE SPITALE!