Termeni și conditii de utilizare

Drepturile dumneavostră în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Informația de mai jos este în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, document denumit mai jos „Regulamentul”;

Prezentul document are ca scop informarea dumneavoastră în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de Ministerul Sanatații

Dreptul de acces
Aveți dreptul sa obtineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obtineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră, cu caracter personal, pe care le prelucrăm alături de toate informațiile pe care avem obligația sa vi le furnizăm, în acord cu prevederile Regulamentului.

Dreptul de rectificare și ștergere.
Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în urmatoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricțioarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la opoziție
Aveti dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu exceptia situațiilor în care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

Dreptul de retragere a consimțământului acordat
Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., caz în care vom înceta să vă transmitem orice fel de comunicări comerciale.